Skip to content

Julkaistu Hakunilan Lions Clubin 50-vuotisjuhlajulkaisussa

Kirjoitus julkaistu Hakunilan Lions Clubin 50-vuotisjuhlajulkaisussa

Maaliskuussa 2018 perustettiin Lions Club Vantaa / Hakunilan ja Itä-Hakkilan Kilvan yhteinen, syrjäytymistä estävä rahasto. Itä-Hakkilan kilvan joukkueet ovat voineet hakea avustuksia rahastosta yksittäisille pelaajille, joilla on taloudellisia vaikeuksia joukkueen maksujen, varusteiden tai muiden pelaamiseen liittyvien kustannusten suorittamisesta. Lions Club Hakunila, sekä Itä-Hakkilan Kilpa laittoivat rahastoon 1000 euroa, josta kevään ja syksyn myönnettävät avustukset maksettiin.

Avustuksia on voinut hakea keväällä ja syksyllä. Keväällä 2018 ensimmäisessä haussa tuli hakemuksia seitsemän kappaletta. Kaikissa hakemuksissa oli selvitys hakemuksen perusteista. Rahaston rajallisen taloustilanteen johdosta ei yhtään avustusta voitu myöntää täysimääräisenä, vaikka kaikissa hakemuksissa olisi perusteet ollut riittävät avustusten täysimääräiseen myöntämiseen. Avustussummat suhteutettiin hakemuksissa ilmoitettuihin perusteisiin. Kevään 2018 hakemusten yhteissumma oli 2220 euroa.

Hakemuksissa kävi selkeästi ilmi, että kyseiselle rahastolle on tosiasiallinen tarve. Rahastosta myönnettiin kevätkaudelle 2018 avustuksia 1400 euroa ja syksylle jäi myönnettäväksi 600 euroa. Rahastoon ovat voineet tehdä lahjoituksia myös alueen yritykset sekä yksityiset henkilöt ja näin antaa syrjäytymisvaarassa olleille nuorille paremmat mahdollisuudet jatkaa harrastustaan jalkapallon parissa. Kaikki rahaston varat käytetty ja tullaan käyttämään täysimääräisesti Itä-Hakkilan Kilvan pelaajien tukemiseen.

Ensimmäisen vuoden rahasto oli määräaikainen ja hakuprosessia ja rahaston tarvetta selvitettiin. Tämän jälkeen todettiin, että viestit ja palautteet rahastosta joukkueenjohtajilta olivat, että tarve rahastolle on olemassa. Rahaston jatkosta tehtiin yksimielinen päätös, että se jatkuu vuoden koeajan jälkeen. Rahastosta on nyt myönnetty avustuksia neljä kertaa. Hakemuksia rahastolle on tullut seitsemän – kaksitoista kappaletta ja haettujen avustussummat ovat olleet 1650–2200 euroa / avustushaku.

Rahastoon on saatu yksi yksityisen henkilön 122 euron sekä Hakunilan Keskus Oy:n 1000 euron lahjoitus, joiden johdosta avustuksia on voitu myöntää hieman paremmin.

Myönnettävistä avustuksista päättää Lions Club Hakunilan hallitus erillisessä kokouksessa. Jos rahastosta jää ylijäämää avustuskausien jälkeen, niin se siirretään seuraavalle avustuskaudelle.

Minulla on kunnia toimia rahaston yhteyshenkilönä ja myös näin voin myös osaltani auttaa ja tukea alueen lasten ja nuorten urheiluharrastuksia sekä estää nuorten syrjäytymistä.

Hakunilan Lions Clubin ja Itä-Hakkilan Kilvan syrjäytymistä estävän rahaston yhdyshenkilö

Mika Kasonen

Facebooktwitterlinkedinmail