Lämmin kiitos äänestäjille!

Tarkastuslaskenta on suoritettu. Virallinen äänimäärä on 1051 ääntä, joka on Vantaan Kokoomuksen kolmanneksi suurin ja koko Vantaan viidenneksi paras. Nöyrä kiitos kaikille äänestäjille ja tukijoille!

Jatkan edelleen Vantaan Kokoomuksen varapuheenjohtajana ja lisäksi minut valittiin myös valtuustoryhmän toiseksi varapuheenjohtajaksi. Kiitän luottamuksesta. 💙

Huolehditaan yhdessä arjen turvallisuudesta

Minulle tärkeitä asioita ovat muun muassa:

– Vantaan veto- ja pitovoimatekijöitä on monimuotoinen asuntotuotanto, johon olennaisesti kuuluu sujuva autolla liikkuminen niin töissä kuin vapaa-ajalla.

– Lasten ja nuorten hyvinvointi. Varhainen puuttuminen oirehtivien lasten ja nuorten ongelmiin on sekä inhimillisesti että taloudellisesti kestävämpää.

– Laadukkaan vanhustenhoidon tulisi olla itseisarvo Suomessa. Hoidon pitää olla yksilöllistä ja ihmisarvoja kunnioittavaa, palveluntarjoajasta riippumatta.

– Vantaan talous. Vantaan kokonaisvelka on yli miljardi euroa. Vantaalla on samanaikaisesti tulossa useita satojen miljoonien hankkeita, kuten esimerkiksi nuoriin vahvasti panostava koulukampus Jokieniemeen. Kestääkö talous 500 miljoonan euron pikaraitiotiehankkeen vai sukeltaako se niin syvälle, ettei sieltä enää nousta? Superbussi on pikaraitiotielle varteenotettava vaihtoehto ja siitä pitäisikin tehdä puolueeton selvitys.

Paljon on jo tehty, mutta tekemistä kyllä riittää Vantaalla. Näistä vaaleista tulee Vantaan tärkeimmät talousvaalit. Vaikka elämme poikkeuksellisia aikoja, niin katseen pitää olla tulevaisuudessa. Vantaalla on tulossa useita upeita hankkeita, joihin panostaminen on tärkeää, kuten esimerkiksi Jokiniemen koulukampus.

Äänestysnumerot julkaistaan toukokuun puolessa välissä.

MIKA KASONEN

Olen 48-vuotias ja asun Vantaan Kuninkaanmäessä. Perheeseeni kuuluvat vaimoni lisäksi yhdeksänvuotias tytär ja suomenajokoira Nysse. Toimin nykyisin Vantaan kaupungin kaupunginvaltuutettuna. Mielestäni yhteiskunnallisen päätöksenteon pitää perustua tosiasioihin, eikä hatariin mielikuviin. Olen toiminut tehtävissä, joissa pitää osata tehdä päätöksiä välillä kovankin paineen alaisena. Työtehtäviini on kuulunut toimiminen useissa kansallisissa sekä kansainvälisissä valvonnoissa, joissa viranomaisyhteistyöllä on ollut suuri merkitys. Olen ollut myös useiden vuosien ajan mukana poliisin ja puolustusvoimien viranomaisharjoituksissa, joissa on harjoiteltu mm. kriisiajan viranomaisyhteistyötä. Reservin sotilasarvoltani olen vääpeli.

TYÖHISTORIA

Olen työskennellyt poliisina pääkaupunkiseudulla lähes 20 vuotta. Espoon rikospoliisissa olen ollut vanhemman rikoskonstaapelin vakanssilla ja tutkijana Helsingin autorikostutkinnassa. Olen työskennellyt sekä järjestyspoliisin puolella Helsingissä että ylikonstaapelin vakanssilla Valvontaryhmän johtajana. Harrastuksiini kuuluu metsästyksen ja kalastuksen lisäksi liikunta erinäisissä muodoissa sekä shakki. Myös järjestötoiminnassa olen ollut aktiivinen. Suurin osa järjestötoiminnasta liittyy harrastuksiin sekä Lions Clubin toimintaan.

VANHUSHUOLTOSUHDE HUOLESTUTTAA

Pidän erittäin huolestuttavana nykyistä kehityssuuntaa: vähenevän työvoiman ja lisääntyvien eläkeläisten suhdetta. Vanhushuoltosuhde on yli 65-vuotiaiden suhde työikäisiin. Vuonna 2008 tuo luku oli noin 25 prosenttia, vuonna 2030 sen arvioidaan olevan lähellä 44 % ja vuonna 2060 arvioidaan sen olevan jo lähellä 50 %. Tämän vuoksi tarvitaan valtion tukea yrityksille, että ne voivat hyödyntää teknologiaa tulevaisuudessa pysyäkseen elinvoimaisina työvoiman vähenemisestä huolimatta. Lisäksi työperäistä maahanmuuttoa on lisättävä ja tuettava.

KANNANOTTONI VANHUSTENHOITOON

Laadukkaan vanhustenhoidon tulee olla itseisarvo hyvinvointivaltiossa. Vanhustenhoidon palveluntarjoajasta riippumatta hoidon on oltava yksilöllistä ja ihmisarvoja kunnioittavaa. Kuntien on järjestettävä riittävä laadunvalvonta jo lakisääteisen valvontavastuunsa perusteella.

Laitoshoidossa olevaa vanhusta ei pitäisi sijoittaa kauas puolisostaan. Nykyisin huonokuntoinen kotona asuva puoliso voi joutua matkustamaan pitkiäkin matkoja vieraillakseen laitoshoidossa olevan puolisonsa luona. Kotisairaanhoidon ja kotihoidon resursseja pitää lisätä. Yhteiskunnan on varauduttava siihen, että kotona yksin asuvien vanhusten määrä tulee tulevaisuudessa kasvamaan voimakkaasti. On arvovalintakysymys, mihin yhteiskunnan resursseja ohjataan — mielestäni arvokkaan vanhuuden tulee olla hyvinvointivaltiossa itsestäänselvyys.

LASTEN JA NUORTEN ONGELMIIN PUUTTUMINEN ON AINA KANNATTAVAA

Nuorten ongelmakäyttäytymiseen on puututtava riittävän varhain: syrjäytyminen, huostaanotot, päihde- ja rikoskierteeseen joutuminen ovat todellisia ongelmia ja ne tuovat Opetusministeriön laskelmien mukaan kymmenien miljardien eurojen kustannukset yhteiskunnalle. Tutkimuksen mukaan yksittäisen syrjäytyneen kustannukset ovat yhteiskunnalle 1,2 miljoonaa euroa. Valtiovarainministeriön julkaisussa Enemmän ongelmien ehkäisyä, vähemmän korjailua (2013) todetaan, että kansainvälisen tutkimuksen valossa lasten ja nuorten ongelmien ehkäiseminen on miltei aina tuloksellista ja taloudellisesti kannattavaa. Siltikään ennaltaehkäisyyn ei panosteta riittävästi.

Kuntien rahoitussuhde ennaltaehkäisevien ja korjaavien toimien suhteessa on 1:9 sekä 1:4. Tämä ei ole kustannustehokasta toimintaa. Asioiden korjaaminen vasta silloin, kun vahinko on jo sattunut, ei ole tutkimusten mukaan taloudellisesti kannattavaa. Varhainen puuttuminen on unohdettu lähes kokonaan. Asia, jolla saataisiin yhteiskunnallisesti erittäin suuria säästöjä. Hyvin pienillä kustannuksilla saadaan hyviä tuloksia. Lastensuojeluliiton tekemän tutkimuksen mukaan päihde- ja rikoskierteeseen ajautunutta poikaa pystyttäisiin auttamaan lastensuojelutarpeen selvityksen jälkeen erityisnuorisotyön, päihdepsykiatrisen poliklinikan ja koulun yhteistyön avulla, jolloin se maksaisi 5 500 euroa. Kriisiytynyt tilanne johtaa kiireelliseen sijoitukseen ja huostaanottoon nostaen kustannukset moninkertaisiksi. Vuoden sijoituksen jälkeen kustannukset olisivat jo yli 110 000 euroa.

HIT AND RUN -RIKOLLISUUS

Ulkomaalaisten rikostentekijöiden rikoksiin puuttuminen on tärkeää. Nykypäivänä yli puolet törkeistä omaisuusrikoksista on ulkomaalaisten rikollisten tekemiä. Tämä aiheuttaa yhteiskunnalle mittavat kustannukset. Tähän pystytään vaikuttamaan vaikeuttamalla rikoksenteon mahdollisuuksia, käyttämällä suunnitelmallisuutta koventamisperusteena tuomioita määrätessä sekä määräämällä enemmän maahantulokieltoja.

TÄYDENNYSRAKENTAMINEN

Täydennysrakentaminen on lisääntynyt ja tulee lisääntymään Uudellamaalla. Täydennysrakentamista voidaan kehittää turvallisuustekijät huomioiden. Otetaan jo suunnitteluvaiheessa huomioon asukasturvallisuuden näkökohdat. Rakennusten sijoittelulla, rakennusteknisillä ratkaisuilla, valaistuksella, puistoalueen kohdentamisella, näkyvyydellä sekä pysäköintialueiden sijoittelulla pystytään vaikuttamaan alueen turvallisuuteen sekä asukkaiden asukasviihtyvyyteen.

LUOTTAMUSTOIMET
– Kaupunginvaltuutettu
– Teknisen lautakunnan jäsen
– Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen poliisin neuvottelukunnan jäsen
– Tarkastuslautakunnan varajäsen


mika.kasonen@gmail.com


Mika Poliisit-ohjelman kaudella 3 Nelosen Ruutu-palvelussa

Jakso 4
Jakso 9
Jakso 18
Jakso 30
Jakso 39

Jakso 44

Jaa tämä:

Facebooktwitterlinkedinmail