Mika Kasonen

Vantaan Kokoomuksen piirikokous päätti kokouksessaan 27.10.2018,
että minut valitaan eduskuntavaaliehdokkaaksi. Kiitän luottamuksesta.

Minulle tärkeitä asioita ovat muun muassa lasten ja nuorten hyvinvointi, luontoharrastusten jatkuminen pääkaupunkiseudulla tulevaisuudessakin sekä maan sisäinen turvallisuus, josta tärkeimpänä pidän riittäviä resursseja peruspoliisityöhön. Oikeusjärjestelmä, jossa paljon rikoksia tekevä rikoksentekijä palkitaan paljousalennuksella, ei ole oikeustajuni mukainen. Naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan sekä seksuaalirikosten tuomiot eivät ole sillä asteikolla, jolla niiden pitäisi olla.

Töissä olen ylikonstaapelin virassa Helsingissä.

Puhelin: 050 511 4498

Tulevaan kampanjaan otan kiitollisena vastaan tukea.Mika Kasonen

Mika Kasonen

LUOTTAMUSTOIMET
– Kaupunginvaltuutettu
– Teknisen lautakunnan jäsen
– Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen poliisin neuvottelukunnan jäsen
– Tarkastuslautakunnan varajäsen


Olen 46-vuotias ja asun Vantaan Kuninkaanmäessä. Perheeseeni kuuluvat vaimon lisäksi 7-vuotias tytär ja viisi kuukautta vanha suomenajokoira Nysse. Kuntavaaliehdokkaaksi lähdin, koska olen aina ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista. Olen toiminut tehtävissä, joissa pitää osata tehdä päätöksiä välillä kovankin paineen alaisena. Olen toiminut useissa kansallisissa sekä kansainvälisissä valvonnoissa, joissa viranomaisyhteistyöllä on ollut suuri merkitys. Olen ollut useiden vuosien ajan mukana poliisin ja puolustusvoimien viranomaisharjoituksissa, joissa on harjoiteltu mm. kriisiajan viranomaisyhteistyötä.

Olen työskennellyt poliisina pääkaupunkiseudulla lähes 20 vuotta. Espoon rikospoliisissa olen ollut vanhemman rikoskonstaapelin vakanssilla ja Helsingin autorikostutkinnassa tutkijana. Olen työskennellyt sekä järjestyspoliisin puolella Helsingissä että ylikonstaapelin vakanssilla Valvontaryhmän johtajana. Harrastuksiini kuuluu metsästyksen ja kalastuksen lisäksi liikunta erinäisissä muodoissa sekä shakki. Myös järjestötoiminnassa olen ollut aktiivinen. Suurin osa järjestötoiminnasta liittyy harrastuksiin sekä Lions Clubin toimintaan.

Pidän erittäin huolestuttavana nykyistä kehityssuuntaa: vähenevän työvoiman ja lisääntyvien eläkeläisten suhdetta. Vanhushuoltosuhde on yli 65-vuotiaiden suhde työikäisiin. Vuonna 2008 tuo luku oli noin 25%, vuonna 2030 sen arvioidaan olevan lähellä 44% ja vuonna 2060 arvioidaan sen olevan jo lähellä 50 prosenttia. Tämän vuoksi tarvitaan valtion tukea yrityksille, että ne voivat hyödyntää teknologiaa tulevaisuudessa pysyäkseen elinvoimaisina työvoiman vähenemisestä huolimatta. Lisäksi työperäistä maahanmuuttoa on lisättävä ja tuettava. Nuorten ongelmakäyttäytymiseen on puututtava riittävän varhain: syrjäytyminen, huostaanotot, päihde- ja rikoskierteeseen joutuminen ovat todellisia ongelmia ja ne tuovat Opetusministeriön laskelmien mukaan kymmenien miljardien kustannukset yhteiskunnalle. Tutkimuksen mukaan yksittäisen syrjäytyneen kustannukset ovat yhteiskunnalle 1.2 miljoonaa euroa. Valtiovarainministeriön julkaisussa Enemmän ongelmien ehkäisyä, vähemmän korjailua (2013/11) todetaan, että kansainvälisen tutkimuksen valossa lasten ja nuorten ongelmien ehkäiseminen on miltei aina tuloksellista ja taloudellisesti kannattavaa. Siltikään ennaltaehkäisyyn ei panosteta riittävästi.

Kuntien rahoitussuhde ennaltaehkäisevien ja korjaavien toimien suhteessa on 10/90 sekä 20/80. Tämä ei ole kustannustehokasta toimintaa. Asioiden korjaaminen vasta silloin, kun vahinko on jo sattunut, ei ole tutkimusten mukaan taloudellisesti kannattavaa. Varhainen puuttuminen on unohdettu lähes kokonaan. Asia, jolla saataisiin yhteiskunnallisesti erittäin suuria säästöjä. Hyvin pienillä kustannuksilla saadaan hyviä tuloksia. Lastensuojeluliiton tekemän tutkimuksen mukaan päihde- ja rikoskierteeseen ajautunutta poikaa pystyttäisiin auttamaan lastensuojelutarpeen selvityksen jälkeen erityisnuorisotyön, päihdepsykiatrisen poliklinikan ja koulun yhteistyön avulla, jolloin se maksaisi 5 500 euroa. Kriisiytynyt tilanne johtaa kiireelliseen sijoitukseen ja huostaanottoon nostaen kustannukset moninkertaisiksi. Vuoden sijoituksen jälkeen kustannukset olisivat jo yli 110 000 euroa.

Ulkomaalaisten rikostentekijöiden rikoksiin puuttuminen on tärkeää. Nykypäivänä yli puolet törkeistä omaisuusrikoksista on ulkomaalaisten rikollisten tekemiä. Tämä aiheuttaa yhteiskunnalle mittavat kustannukset. Tähän pystytään vaikuttamaan vaikeuttamalla rikoksenteon mahdollisuuksia, käyttämällä suunnitelmallisuutta koventamisperusteena tuomioita määrätessä sekä määräämällä enemmän maahantulokieltoja.

Täydennysrakentaminen on lisääntynyt ja tulee lisääntymään Uudellamaalla. Täydennysrakentamista voidaan kehittää turvallisuustekijät huomioiden. Otetaan jo suunnitteluvaiheessa huomioon asukasturvallisuuden näkökohdat. Rakennusten sijoittelulla, rakennusteknisillä ratkaisuilla, valaistuksella, puistoalueen kohdentamisella, näkyvyydellä sekä pysäköintialueiden sijoittelulla pystytään vaikuttamaan alueen turvallisuuteen sekä asukkaiden asukasviihtyvyyteen.


Linkkejä:

Kokoomuksen historia

Itä-Vantaan Kokoomus

Hakunilan Lions Club