Skip to content


Tervetuloa varainhankintatilaisuuksiin, joiden tuotot menevät Mika Kasonen tukiyhdistys ry:n kautta eurovaalikampanjan rahoitukseen.

Tilaisuuksia järjestetään kaksi. Talousseminaari 28.2.2024, jossa tarjolla huippuluokan tietoa talousnäkymistä, musiikkia sekä riistaruokaa. Turvallisuusseminaari 20.3.2024, jossa huippuluokan turvallisuusosaajat kertovat ajankohtaisen turvallisuustilanteen.

Talousseminaarilippuja on myynnissä 22.2.2024 klo 20:00 asti.

Turvallisuusseminaarilippuja on myynnissä 14.3.2024 klo 20:00 asti

Lisätietoja: kampanjapäällikkö Heli Hakala p.041 536 4774

Maksuohjeet: seminaarilipun voi maksaa tilille FI53 8000 2955 089775 / KASONEN TUKIYHDISTYS tai pyytää maksuohjeet sähköpostitse kasonen.tukitiimi@gmail.com

Maksun viestiosioon yhteystiedot, mihin seminaarilipun voi lähettää


Kokoomuksen puoluevaltuusto on nimennyt minut ehdolle europarlamenttivaaleihin 2024. Olen ollut ehdolla kaksissa kuntavaaleissa, kaksissa eduskuntavaaleissa sekä aluevaalissa. Kevään eduskuntavaaleissa sain Uudellamaalla 3860 ääntä. Vaaleja ei tehdä yksin, vaan tukijoukot ovat vaalikampanjan selkäranka.

Kampanjaan voi ilmoittautua sähköpostilla kasonen.tukitiimi@gmail.com osoitteeseen. Kampanjalle perustetaan myös oma Facebook- ryhmä. Käsipareja tarvitaan tapahtumiin, flaijereiden jakoon, rahoituksen keräämiseen,  tienvarsimainoksien kiinnitykseen ja moneen, moneen muuhunkin aktiviteettiin. 

Kampanjaa voi tukea taloudellisesti Mika Kasonen tukiyhdistys ry:n tilille FI53 8000 2955 0897 75. 

Vaikka eurovaalit pidetään vasta 9.6.2024 aloitamme kampanjoinnin jo nyt, tai oikeastaan se on jo aloitettu 😊 

Virallisesta kampanjan aloituksesta ilmoitetaan vielä erikseen. 

Valtakunnallisesti ehdokkaita tulee Kokoomuksella olemaan 20 ja mahdollisesti jopa viisi ehdokasta tulee menemään läpi.

Euroopan turvallisuustilanne on muuttunut. Lähdin ehdolle, koska haluan tuoda turvallisuus- ja viranomaisyhteistyöosaamiseni mukaan päätöksentekoon. Sisäistä turvallisuutta, kriisivalmiutta, varautumista sekä huoltovarmuutta on vahvistettava kansallisesti ja Euroopan tasolla. Kannan myös huolta Suomen ja Euroopan velkaantumiskehityksestä sekä kansainvälisestä kilpailukyvystä. Velkaantumiskehityksen suuntaa pitää muuttaa ja vastustaa yhteisvelkoja.

Minulle tärkeitä asioita ovat tietyissä kansallisissa asioissa läheisyysperiaatteen ja kansallisen päätöksenteon vahvistaminen. 

Suomi elää vieläkin metsästä ja metsästys on kansallisesti monelle tärkeä harrastus. Metsästys- ja reserviläisammunnan edellytykset pitää säilyttää, eikä niiden merkitystä kansallisessa maanpuolustuksessa pidä väheksyä.


2.11.2023

Nöyrä kiitos luottamuksesta 💙

Minut on nimetty Kokoomuksen ehdokkaaksi europarlamenttivaaleihin 2024. Turvallisuus edellä Eurooppaan ja pidetään Suomi mukana päätöksenteossa.

Tilanne ei ole Euroopassa turvallisuusnäkökulmasta katsottuna paras mahdollinen. Venäjän raaka hyökkäyssota Ukrainassa sekä tilanne Lähi-idässä luovat turvattomuutta EU- maissa. Venäjän mahdollinen hybridivaikuttaminen luo painetta ja epävarmuutta.

Siitä olen onnellinen, että Suomi on viimein liittynyt Natoon. Suomi ei onneksi tehnyt samaa virhettä, että olisi päästänyt sotilaallisen varautumisensa heikoksi, toisin kuin osa Euroopan maista.

Tässä maailmantilanteessa tarvitsemme enemmän maiden välistä yhteistyötä sekä vahvoja, yhteistyökykyisiä ja eteenpäin katsovia johtajia Eurooppaan. Euroopan Unionin tulisi tarjota jatkossakin kansalaisilleen oikeuksia ja vapauksia, mutta samalla asettaa myös velvollisuuksia. Kansalaisten vapaa liikkuminen antaa mahdollisuuden asua, opiskella ja työskennellä kaikkialla sen alueella.

EU:n vahvuudet ovat demokratia, ihmisoikeudet ja tasa-arvo. Yhteistyössä tulisi korostaa avoimuutta, samankaltaisia arvoja, yhteisiä kulttuureja ja sitä kautta luoda yhteisöllisyyttä.

Myös kansallinen vaikuttaminen pitää ottaa huomioon. Suomi elää vieläkin metsästä ja sen kestävä hyödyntäminen on maan talouden kannalta elintärkeää. Metsästäminen on ekologista, eikä sen harrastamista tule vaikeuttaa. Metsästys- ja reserviläisampujien harjoittelumahdollisuudet tulee myös turvata, koska tällä toiminnalla on myös suuri maanpuolustusta tukeva vaikutus.

Lue lisää Vantaan Sanomista ja Kokoomuksen verkkosivuilta.


23.9.2023

Joskus on tehtävä epäitsekkäitä ratkaisuja ja katsottava kokonaisuutta. Valtaa ei saa keskittää liian suppealle määrälle henkilöitä, vaan päätöksenteon pitää olla riittävän laajalla rintamalla.

Artikkeli Vantaan Sanomissa 14.9.2023
Pääkirjoitus Vantaan Sanomissa 20.9.2023


25.8.2023

Nöyrä kiitos!

Minut valittiin 21.8.2023 Vantaan kaupunginvaltuuston kokouksessa Vantaan kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi.

Nykyisen virkatoimeni Helsingin poliisilaitoksen erityistoimintayksikössä teen osa-aikaisena puheenjohtajakauden ajan. Luovun myös osasta tämänhetkisistä luottamustoimista puheenjohtajakauden ajaksi.

Pystyn tuomaan turvallisuusosaamistani päätöksentekoon. Lasten ja nuorten väkivallanteot ovat lisääntyneet. Tilannetta voidaan parantaa yhteistyöllä poliisin, sosiaalitoimen, koulujen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Lisäksi lasten ja nuorten vapaa-ajan harrastuksiin ja aktiviteetteihin on panostettava.

Verokertymä ei ole kasvanut Vantaalla samassa suhteessa väestönkasvuun, joka tulee vaikuttamaan toimintakatteeseen, mikä on otettava huomioon päätöksenteossa.

Kasvavan kaupungin haasteita on vastata kasvavan asukasmäärän palvelutarpeisiin. Päätöksenteossa joudutaan sovittelemaan verokertymää kaupungin palvelutarpeisiin. Lähivuosille on tulossa useita valtavia rakennushankkeita, jotka on otettava erityiseen seurantaan ja valvottava, että niissä pysytään annetuissa raameissa ja budjeteissa.
Katson, että yksi tärkeimmistä tehtävistä on toimia kirstunvartijana isoissa hankkeissa.

Vantaalla on kuitenkin kokonaisuudessaan ihan hyvä tilanne. Syyskuun alussa Pekka Timonen aloittaa kaupunginjohtajana. Timonen on saanut Lahdessa varsinaisen brändijohtajan maineen kaupunginjohtajana toimiessaan. Uskon, että työskentely kaupunginhallituksessa on jatkossakin rakentavaa sekä yhteistyökykyistä yli puoluerajojen.

Ongelmista huolimatta Vantaa on hieno paikka asua ja elää. Vantaasta on kasvanut viime vuosien aikana valtakunnallisestikin merkittävä kulttuuri- ja tapahtumakaupunki. Tätä suuntaa on tuettava jatkossakin.

Sari Multalalle iso kiitos hyvin hoidetusta puheenjohtajan pestistä ja onnea ministerin paikasta. Edellisestä kokoomustaustaisesta vantaalaisesta ministeristä on jonkin verran kerennyt virrata vettä Vantaanjoessa.

Lue lisää aiheesta:Nöyrä kiitos, 3860 ääntä! Tällä kertaa äänimäärä ei riittänyt ihan maaliin asti. Edellisissä vaaleissa oltaisiin menty läpi, niin että heilahtaa. Kiitos kaikille tukijoille! 💙 Matka jatkuu. En ole pettynyt lopputulokseen, vaan olen tyytyväinen kokonaisuuteen.
Demokratia on puhunut ja täysi tuki uusille kansanedustajille. Tehkää vastuullisia päätöksiä.


Olen 51-vuotias ja perheeseeni kuuluu vaimon lisäksi 12-vuotias tytär, suomenajokoira Nysse sekä karkeakarvaiset mäyräkoirat Ainokaisa ja Saana. Töissä olen ylikonstaapelin virassa Helsingissä erityistoimintayksikössä.


Toimin mm. seuraavissa luottamustoimissa: kaupunginvaltuutettuna, kaupunginhallituksessa, talous- ja konsernijaoksessa, Vantaa-Keravan ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueiden yhteisen pelastustoimen lautakunnan puheenjohtajana sekä HUS:n hallituksessa.


Luontopainotteisista harrastuksistani tärkein on metsästys. Lisäksi olen aktiivisesti mukana yhdistystoiminnassa ja lähimpänä sydäntäni on hyväntekeväisyystyö.
Tärkeinä asioina pidän muun muassa riittävien resurssien kohdentamista peruspoliisityöhön sekä näinä epävarmoina aikoina viranomaisyhteistyön tehostamisen.
Ihmisten elinikä kasvaa, asuminen keskittyy yhä enemmän kasvukeskuksiin ja toimintaympäristö muuttuu, joka korostaa pelastustoimen merkitystä ihmisten arjessa. Pelastustoimella on muiden viranomaisten kanssa suuri merkitys ihmisten arjen turvallisuuteen. Haluan olla vaikuttamassa pelastustoimen talouteen ja riittäviin resursseihin myös valtakunnallisesti.


Sopimuspalokunnilla on merkittävä rooli pelastustoimen kokonaisuudessa, myös niiden rahoitus ja toiminnan edellytykset pitää pystyä turvaamaan
Olen huolissani lasten ja nuorten pahoinvoinnin lisääntymisestä. Nuorten jengiytyminen on vakava ilmiö, johon tulisi puuttua nopeasti jo kuntatasolla sekä valtakunnallisesti.
Lasten ja nuorten hyvinvointiin on panostettava mm. lisäämällä resursseja varhaiseen puuttumiseen lasten ja nuorten ongelmissa. Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden jonojen purkamiseen tulee lisätä määrärahoja.


Ei ole oikeustajun mukaista, että oikeusjärjestelmä suosii paljon rikoksia tekeviä rikollisia. Lapsiin ja naisiin kohdistuvan väkivallan sekä seksuaalirikosten tuomiot ovat liian alhaisia. Arjen turvallisuudesta on pidettävä huolta.


Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat kriisissä. Ensi kauden kansanedustajat ja hallitus ovat todella kovan paikan edessä. Nyt on tehtävä ratkaisuja, joilla saadaan palvelut toimimaan myös jatkossa. Lisäresursseja on saatava erityisesti sosiaali- ja terveystoimeen sekä koulutukseen ja varhaiskasvatukseen, oppimis-, palvelu- ja hoitovelan purkuun. Lisäksi on karsittava menoja, joka ei tule olemaan tässä tilanteessa helppoa, mutta on pakollista.


Kasvava inflaatio, ruuan, sähkön sekä polttoaineiden hinnan nousu tulee ravistelemaan yhteiskuntaamme aivan uudella tasolla. Siirrymme aikakaudelle, jota ei olla vuosikymmeniin koettu.


Luonto- ja eräharrastuksille tulee olla jatkossakin tilaa Uudellamaalla. Luonnonsuojelu- ja virkistysalueet vievät metsästysalueita Uudellamaalla, ne eivät saisi olla toisiaan poissulkevia. Kasvava sorkkaeläinkanta aiheuttaa jo nyt ongelmia mm. liikenteen sekä metsätuhojen muodossa ja jatkossa vielä enemmän, kun metsästysmahdollisuuksia rajoitetaan vuosittain yhä enemmän.


Isänmaallisuus, joka ilmenee kiintymyksenä kotimaahan, on myönteinen voima. Koti, uskonto ja isänmaa ovat edelleen hyviä arvoja politiikassa.


Nöyrä kiitos luottamuksesta. Saan kunnian toimia Keski-Uudenmaan ja Vantaa-Keravan hyvinvointialueiden yhteisen pelastuslautakunnan puheenjohtajana. Tehtävä on haastava ja mielenkiintoinen. Pelastuslaitos ja lautakunta ovat Suomen ainoat, jotka ovat kahden hyvinvointialueen yhteiset. Resurssit, koulutus, suorituskyky sekä toimintavalmius pitää turvata. Pelastustoimen haasteena on riittävän rahoituksen saaminen, jolla varmistetaan hyvinvointialueen ihmisten turvallisuus, työntekijöiden hyvinvointi ja työssä jaksaminen.

Lue lisää Vantaan Kokoomuksen verkkosivuilta


Uudenmaan Kokoomuksen neuvoa-antavan jäsenäänestyksen tulos on vahvistettu. Kiitän luottamuksesta! 💙

Kaikista ehdokasehdokkaista olen sijalla 11. ja vantaalaisista kolmantena.

Näyttää hyvältä. Tästä on hyvä lähteä aloittelemaan eduskuntavaalikampanjaa, kun on vahva tuki Uudenmaan Kokoomuksen jäseniltä takana. Kiitos!

Ota yhteyttä, jos haluat olla tukemassa kampanjaani.

Lue lisää Uudenmaan Kokoomuksen verkkosivuilta


Nöyrä kiitos kaikille äänestäjille! Ääntenlaskenta on nyt vahvistettu ja lopullinen äänimääräni on 930 ääntä 💙 Kokoomus teki hienon tuloksen Vantaa-Keravan hyvinvointialueen aluevaaleissa. Haluan vielä kiittää kaikkia ehdokkaita ja taustajoukkoja, teimme tämän vaalivoiton yhdessä 💙 Iso kiitos perheelle, ystäville ja kaikille muille tukijoille. Yksin en olisi tähän pystynyt. Nyt alkaa hallinnon rakentaminen, neuvottelut sekä koulutukset tuleviin tehtäviin.Aika lailla uuden äärellä ollaan ja se tuo myös mahdollisuuksia parantaa toimintaa.

Lue lisää aiheesta:

Kokoomus voitti aluevaalit Vantaa-Keravalla – Vantaan Kokoomus

Vaalien jälkipuinti: Kokoomus vei voiton, äänestysprosentti puhuttaa – “Aluevaalit eivät ilmeisesti kiinnostaneet miehiä hevon heinää” | Paikalliset | Vantaan Sanomat

Vantaan demareiden, kokoomuksen ja vihreiden puheenjohtajat kommentoivat vaalitulosta – ”Vaikea sanoa, kumpi on ykkönen”

Lue lisää sote-uudistuksesta.


Kiitän luottamuksesta! Tulin valituksi Vantaan suurimman puolueen Kokoomuksen puheenjohtajaksi. On kunnia päästä johtamaan tätä hienoa ja ahkeraa joukkoa. Pyrin jatkossa vastaamaan, että kokoomus on ratkaisukeskeinen puolue, eikä vain etsi ongelmia vaan myös löytää niihin ratkaisuja. Haluan itse korostaa kokoomuksen arvoista taloutta, turvallisuutta ja sivistystä. Arjen turvallisuudesta on pidettävä huolta.

Lue artikkeli Vantaan Sanomista (23.11.2021)LUOTTAMUSTOIMET

  • Vantaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja
  • Vantaan kaupunginvaltuutettu
  • Vantaa – Keravan hyvinvointialueen aluevaltuutettu
  • Keski-Uudenmaan ja Vantaa-Keravan pelastuslautakunnan puheenjohtaja

Äänimäärät aikaisemmissa vaaleissa, tulokset ovat tarkastuslaskennan jälkeisiä.

  • Kuntavaalit 2017: 460
  • Eduskuntavaalit 2019: 2263
  • Kuntavaalit 2021: 1064
  • Aluevaalit 2022: 930
  • Eduskuntavaalit 2023: 3860

mika.kasonen@gmail.com


Vaalivankkurin rengasasiat hoitaa ammattitaidolla HJ Rengaspalvelut Oy

Jaa tämä:

Facebooktwitterlinkedinmail