Skip to content

Nöyrä kiitos luottamuksesta. Saan kunnian toimia Keski-Uudenmaan ja Vantaa-Keravan hyvinvointialueiden yhteisen pelastuslautakunnan puheenjohtajana. Tehtävä on haastava ja mielenkiintoinen. Pelastuslaitos ja lautakunta ovat Suomen ainoat, jotka ovat kahden hyvinvointialueen yhteiset. Resurssit, koulutus, suorituskyky sekä toimintavalmius pitää turvata. Pelastustoimen haasteena on riittävän rahoituksen saaminen, jolla varmistetaan hyvinvointialueen ihmisten turvallisuus, työntekijöiden hyvinvointi ja työssä jaksaminen.

Lue lisää Vantaan Kokoomuksen verkkosivuilta


Uudenmaan Kokoomuksen neuvoa-antavan jäsenäänestyksen tulos on vahvistettu. Kiitän luottamuksesta! 💙

Kaikista ehdokasehdokkaista olen sijalla 11. ja vantaalaisista kolmantena.

Näyttää hyvältä. Tästä on hyvä lähteä aloittelemaan eduskuntavaalikampanjaa, kun on vahva tuki Uudenmaan Kokoomuksen jäseniltä takana. Kiitos!

Ota yhteyttä, jos haluat olla tukemassa kampanjaani.

Lue lisää Uudenmaan Kokoomuksen verkkosivuilta


Nöyrä kiitos kaikille äänestäjille! Ääntenlaskenta on nyt vahvistettu ja lopullinen äänimääräni on 930 ääntä 💙 Kokoomus teki hienon tuloksen Vantaa-Keravan hyvinvointialueen aluevaaleissa. Haluan vielä kiittää kaikkia ehdokkaita ja taustajoukkoja, teimme tämän vaalivoiton yhdessä 💙 Iso kiitos perheelle, ystäville ja kaikille muille tukijoille. Yksin en olisi tähän pystynyt. Nyt alkaa hallinnon rakentaminen, neuvottelut sekä koulutukset tuleviin tehtäviin.Aika lailla uuden äärellä ollaan ja se tuo myös mahdollisuuksia parantaa toimintaa.

Lue lisää aiheesta:

Kokoomus voitti aluevaalit Vantaa-Keravalla – Vantaan Kokoomus

Vaalien jälkipuinti: Kokoomus vei voiton, äänestysprosentti puhuttaa – “Aluevaalit eivät ilmeisesti kiinnostaneet miehiä hevon heinää” | Paikalliset | Vantaan Sanomat

Vantaan demareiden, kokoomuksen ja vihreiden puheenjohtajat kommentoivat vaalitulosta – ”Vaikea sanoa, kumpi on ykkönen”

Lue lisää sote-uudistuksesta.


Kiitän luottamuksesta! Tulin valituksi Vantaan suurimman puolueen Kokoomuksen puheenjohtajaksi. On kunnia päästä johtamaan tätä hienoa ja ahkeraa joukkoa. Pyrin jatkossa vastaamaan, että kokoomus on ratkaisukeskeinen puolue, eikä vain etsi ongelmia vaan myös löytää niihin ratkaisuja. Haluan itse korostaa kokoomuksen arvoista taloutta, turvallisuutta ja sivistystä. Arjen turvallisuudesta on pidettävä huolta.

Lue artikkeli Vantaan Sanomista (23.11.2021)

MIKA KASONEN

Olen 49-vuotias ja asun Vantaan Kuninkaanmäessä. Perheeseeni kuuluvat vaimoni lisäksi tytär ja suomenajokoira Nysse ja karkeakarvainen mäyräkoira Ainokaisa. Toimin nykyisin Vantaa-Keravan hyvinvointialueen aluevaltuustossa sekä Vantaan kaupungin kaupunginvaltuutettuna. Mielestäni yhteiskunnallisen päätöksenteon pitää perustua tosiasioihin, eikä hatariin mielikuviin. Olen toiminut tehtävissä, joissa pitää osata tehdä päätöksiä välillä kovankin paineen alaisena. Työtehtäviini on kuulunut toimiminen useissa kansallisissa sekä kansainvälisissä valvonnoissa, joissa viranomaisyhteistyöllä on ollut suuri merkitys. Olen ollut myös useiden vuosien ajan mukana poliisin ja puolustusvoimien viranomaisharjoituksissa, joissa on harjoiteltu mm. kriisiajan viranomaisyhteistyötä. Reservin sotilasarvoltani olen vääpeli.

TYÖHISTORIA

Olen työskennellyt poliisina pääkaupunkiseudulla lähes 20 vuotta. Espoon rikospoliisissa olen ollut vanhemman rikoskonstaapelin vakanssilla ja tutkijana Helsingin autorikostutkinnassa. Olen työskennellyt sekä järjestyspoliisin puolella Helsingissä että ylikonstaapelin vakanssilla Valvontaryhmän johtajana. Harrastuksiini kuuluu metsästyksen ja kalastuksen lisäksi liikunta erinäisissä muodoissa sekä shakki. Myös järjestötoiminnassa olen ollut aktiivinen. Suurin osa järjestötoiminnasta liittyy harrastuksiin sekä Lions Clubin toimintaan.

VANHUSHUOLTOSUHDE HUOLESTUTTAA

Pidän erittäin huolestuttavana nykyistä kehityssuuntaa: vähenevän työvoiman ja lisääntyvien eläkeläisten suhdetta. Vanhushuoltosuhde on yli 65-vuotiaiden suhde työikäisiin. Vuonna 2008 tuo luku oli noin 25 prosenttia, vuonna 2030 sen arvioidaan olevan lähellä 44 % ja vuonna 2060 arvioidaan sen olevan jo lähellä 50 %. Tämän vuoksi tarvitaan valtion tukea yrityksille, että ne voivat hyödyntää teknologiaa tulevaisuudessa pysyäkseen elinvoimaisina työvoiman vähenemisestä huolimatta. Lisäksi työperäistä maahanmuuttoa on lisättävä ja tuettava.

KANNANOTTONI VANHUSTENHOITOON

Laadukkaan vanhustenhoidon tulee olla itseisarvo hyvinvointivaltiossa. Vanhustenhoidon palveluntarjoajasta riippumatta hoidon on oltava yksilöllistä ja ihmisarvoja kunnioittavaa. Kuntien on järjestettävä riittävä laadunvalvonta jo lakisääteisen valvontavastuunsa perusteella.

Laitoshoidossa olevaa vanhusta ei pitäisi sijoittaa kauas puolisostaan. Nykyisin huonokuntoinen kotona asuva puoliso voi joutua matkustamaan pitkiäkin matkoja vieraillakseen laitoshoidossa olevan puolisonsa luona. Kotisairaanhoidon ja kotihoidon resursseja pitää lisätä. Yhteiskunnan on varauduttava siihen, että kotona yksin asuvien vanhusten määrä tulee tulevaisuudessa kasvamaan voimakkaasti. On arvovalintakysymys, mihin yhteiskunnan resursseja ohjataan — mielestäni arvokkaan vanhuuden tulee olla hyvinvointivaltiossa itsestäänselvyys.

LASTEN JA NUORTEN ONGELMIIN PUUTTUMINEN ON AINA KANNATTAVAA

Nuorten ongelmakäyttäytymiseen on puututtava riittävän varhain: syrjäytyminen, huostaanotot, päihde- ja rikoskierteeseen joutuminen ovat todellisia ongelmia ja ne tuovat Opetusministeriön laskelmien mukaan kymmenien miljardien eurojen kustannukset yhteiskunnalle. Tutkimuksen mukaan yksittäisen syrjäytyneen kustannukset ovat yhteiskunnalle 1,2 miljoonaa euroa. Valtiovarainministeriön julkaisussa Enemmän ongelmien ehkäisyä, vähemmän korjailua (2013) todetaan, että kansainvälisen tutkimuksen valossa lasten ja nuorten ongelmien ehkäiseminen on miltei aina tuloksellista ja taloudellisesti kannattavaa. Siltikään ennaltaehkäisyyn ei panosteta riittävästi.

Kuntien rahoitussuhde ennaltaehkäisevien ja korjaavien toimien suhteessa on 1:9 sekä 1:4. Tämä ei ole kustannustehokasta toimintaa. Asioiden korjaaminen vasta silloin, kun vahinko on jo sattunut, ei ole tutkimusten mukaan taloudellisesti kannattavaa. Varhainen puuttuminen on unohdettu lähes kokonaan. Asia, jolla saataisiin yhteiskunnallisesti erittäin suuria säästöjä. Hyvin pienillä kustannuksilla saadaan hyviä tuloksia. Lastensuojeluliiton tekemän tutkimuksen mukaan päihde- ja rikoskierteeseen ajautunutta poikaa pystyttäisiin auttamaan lastensuojelutarpeen selvityksen jälkeen erityisnuorisotyön, päihdepsykiatrisen poliklinikan ja koulun yhteistyön avulla, jolloin se maksaisi 5 500 euroa. Kriisiytynyt tilanne johtaa kiireelliseen sijoitukseen ja huostaanottoon nostaen kustannukset moninkertaisiksi. Vuoden sijoituksen jälkeen kustannukset olisivat jo yli 110 000 euroa.

HIT AND RUN -RIKOLLISUUS

Ulkomaalaisten rikostentekijöiden rikoksiin puuttuminen on tärkeää. Nykypäivänä yli puolet törkeistä omaisuusrikoksista on ulkomaalaisten rikollisten tekemiä. Tämä aiheuttaa yhteiskunnalle mittavat kustannukset. Tähän pystytään vaikuttamaan vaikeuttamalla rikoksenteon mahdollisuuksia, käyttämällä suunnitelmallisuutta koventamisperusteena tuomioita määrätessä sekä määräämällä enemmän maahantulokieltoja.

TÄYDENNYSRAKENTAMINEN

Täydennysrakentaminen on lisääntynyt ja tulee lisääntymään Uudellamaalla. Täydennysrakentamista voidaan kehittää turvallisuustekijät huomioiden. Otetaan jo suunnitteluvaiheessa huomioon asukasturvallisuuden näkökohdat. Rakennusten sijoittelulla, rakennusteknisillä ratkaisuilla, valaistuksella, puistoalueen kohdentamisella, näkyvyydellä sekä pysäköintialueiden sijoittelulla pystytään vaikuttamaan alueen turvallisuuteen sekä asukkaiden asukasviihtyvyyteen.

LUOTTAMUSTOIMET

  • Vantaa – Keravan hyvinvointialueen aluevaltuuston jäsen
  • Keski-Uudenmaan ja Vantaa-Keravan pelastuslautakunnan puheenjohtaja
  • Vantaan kaupunginvaltuutettu
  • Kaupunginhallituksen ja konsernijaoksen jäsen
  • HUSin hallituksen jäsen
  • Vantaan Kokoomuksen puheenjohtaja

mika.kasonen@gmail.com


Mika Poliisit-ohjelman kaudella 3 Nelosen Ruutu-palvelussa

Jakso 4
Jakso 9
Jakso 18
Jakso 30
Jakso 39

Jakso 44

Jaa tämä:

Facebooktwitterlinkedinmail