Skip to content

Blogikirjoitus on julkaistu Vantaan Kokoomuksen verkkosivuilla 27.3.2023

Nyt on oikea aika puuttua lasten käytöshäiriöihin jo varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatus on lapsille tärkeä kasvu- ja kehitysympäristö. Laadukas varhaiskasvatus tukee pienten lasten kehitystä, hyvinvointia sekä oppimista. Mitä varhaisemmassa vaiheessa lapsen kehitykseen ja hyvinvointiin vaikuttava ongelma pystytään havaitsemaan, sitä helpommin siihen voidaan myös puuttua oikea-aikaisella tuella. Jos tilanteeseen ei puututa, voi tilanteen korjaaminen ja muuttaminen myöhemmin esimerkiksi lastensuojelun tuella olla paljon hankalampaa tai jopa mahdotonta.

Esiopetuksen psykologi tai kuraattori voi auttaa lasta, jos hänellä on vaikeuksia esimerkiksi oppimisessa, sopeutumisessa, tunne-elämässä tai ryhmässä toimimisessa. Tämä on kustannnustehokasta sekä inhimillistä toimimista. Kaikki varhaiskasvatuksen tavoitekokonaisuudet liittyvät perus- ja ihmisoikeuksiin.

Varhaiskasvatuksen kuraattori- ja psykologipalveluja tarjotaan osassa päiväkodeista. Psykologit ja kuraattorit tukevat lapsen hyvinvointia, kasvua ja kehitystä sekä auttavat vanhemmuuden ja kasvatuksen kysymyksissä. Esiopetuksen psykologit ja kuraattorit ovat osa lakisääteistä oppilashuoltoa ja palveluja on tarjolla kaikissa esiopetusyksiköissä, osassa on kuitenkin tarjolla vain lain vaatimat minimimäärät.

Lasten ja nuorten ongelmien varhainen tunnistaminen ja ennaltaehkäisy ovat haastavia tilanteita. Maailma nuorten ympärillä on muuttunut nopeasti ja se näkyy voimakkaasti lasten- ja nuorten hyvinvoinnissa. Häiriöiden varhainen tunnistaminen ja hoito parantavat hoitoennustetta ja ne ovat myös parhaat aseet aikuisiän mielenterveyshäiriöiden ehkäisyssä.

Mikäli nuorten ongelmiin ei puututa ajoissa, voivat ne johtaa inhimillisiin tragedioihin, joita ei voi rahassa mitata, kuten esimerkiksi vaikeaan päihderiippuvuuteen, mielenterveysongelmiin, itsemurhiin, syrjäytymiseen ja muihin ongelmiin.

Facebooktwitterlinkedinmail