Skip to content

Julkaistu 16.1.2019 Vantaan Sanomien mielipideosastossa

Pysäköinninvalvonta ei esiinny Vantaalla edukseen – “Epäkohtia nousee esille viikoittain”

Vantaan pysäköinninvalvonnan toiminnasta tulee edelleen säännöllisesti kielteistä palautetta. Teimme kokoomuksen valtuustoryhmänä aloitteen pysäköinninvalvonnan toiminnan tutkimisesta, jota valtaosa valtuutetuista tuki.

Vantaan kaupunki vastasi aloitteeseen, että kaupunki on aloittanut hallintolain koulutuksen pysäköinnintarkastajille ja pysäköinninvalvonnasta on kehitetty opas. Ainakaan vielä hallintolain mukainen toiminta ei ole tavoittanut käytännön työtä.

Aloitteessa pyydettiin selvitystä siitä, noudattaako Vantaan pysäköinninvalvonta hyvää hallintomenettelyä valvonnassaan sekä tulkitaanko maastoliikennelakia liian väljästi. Kaupungin vastauksessa ollut poliisihallituksen kirjelmä ei ohjaa lainkäyttöä, vaan sitä ohjaavat vain ja ainoastaan oikeuden päätökset kyseisestä asiasta, joita Vantaalle ei ole vielä tullut.

Liitteenä ollut Helsingin hallinto-oikeuden päätös ei käsitellyt valtuustoaloitteessa pyydettyjä kohtia, vaan siinä oli käsitelty kaavaan merkitylle kevyenliikenteenväylälle pysäköidyn kuorma-auton pysäköintiä väylän ulkopuolelle. Näistäkin virhemaksuista osa oli kumottu ja osa muutettu huomautuksiksi.

Valvonnan epäkohtia nousee viikoittain esiin sosiaalisessa mediassa. Epäkohdat ovat olleet muun muassa seuraavia: pysäköintivirhemaksujen kirjoittaminen on aloitettu ennen muutoksesta tiedottamista, välittömästi liikennemerkkimuutosten jälkeen sekä sairaalaan tutkimuksiin joutuneiden virhemaksuja ei ole mitätöity.

Virkamiehen vallankäytön pitää perustua lakiin. Jos on pienintäkään epäilystä siitä, että pysäköintivirhemaksu olisi joko perusteettomasti kirjattu tai se jättää tulkinnanvaraa sen laillisuudesta, on se ratkaistava asiakkaan edun mukaisesi. Pysäköinninvalvojan pitää tiedostaa toimintansa vaikutus kaupungin julkisuuskuvaan.

Palautetta tulee myös siitä, ettei joitakin alueita valvota pyynnöistä huolimatta. Tästä hyvä esimerkki on Länsi-Vantaan Pyörrekuja, jolla pysäköidään hyvin useasti siten, että ajaminen taloyhtiöiden piha-alueelle estyy ja samalla kevyenliikenteenväylällä kulkeminen hankaloituu. Paikalle on pyydetty useasti valvontaa, mutta pyyntöihin ei ole reagoitu. Onko Vantaalla varaa saada jatkuvasti kielteistä julkisuutta pysäköinninvalvonnastaan?

Vantaan kunnallinen pysäköinninvalvonta kirjoittaa pysäköintivirhemaksuja myös Vantaan kotihoidontyöntekijöiden autoille, vaikka työntekijät ovat olleet asiakkaan luona kotikäynnillä, eikä taloyhtiön alueella ole ollut yhtään vapaata ”laillista” pysäköintipaikkaa.

Uskon, että me valtuutetut pääsemme yhteisymmärrykseen siitä, että pysäköinninvalvonnan linjauksia tulee muuttaa. Tällä hetkellä on käsittelyssä valtuustoaloite, jonka mukaan kotikäyntejä tekevien kaupungin työntekijöiden pysäköinti pitäisi sallia taloyhtiöiden piha-alueella.

Kun pysäköintialueet ovat selkeästi ja asianmukaisesti merkitty, valvonta on asiallista, tasapuolista ja valvontaa ohjataan muilla laadullisilla kriteereillä kuin varojen keräämisellä, niin liikenneturvallisuus ja asukkaiden viihtyvyys alueella paranee.

Vantaan kaupungin strategian mukaan Vantaa on rohkea ja rento. Onko näin? Rohkea se on sinänsä, kun uskaltaa käyttää julkista valtaa välillä jopa arveluttavin keinoin. Rentoudesta voidaan olla tässä asiassa montaa mieltä.

Mika Kasonen
Ylikonstaapeli
Kaupunginvaltuutettu (kok.)
Teknisen lautakunnan jäsen

eduskuntavaaliehdokas

Linkki alkuperäiseen tekstiin.

Facebooktwitterlinkedinmail