Skip to content

Kirjoitus on julkaistu Uudenmaan Kokoomuksen verkkosivuilla 9.9.2022 ja Vantaan Sanomien mielipideosiossa 15.9.2022

Vantaa-Kerava: Lasten ja nuorten hyvinvointiin on panostettava

Jos lasten ja nuorten ongelmiin ei puututa ajoissa, voivat ongelmat johtaa seurauksiin, joita ei voi enää rahalla mitata tai korvata.
Vuonna 2021 tehtiin lastensuojeluilmoitus 93 705 lapsesta, ilmoituksia lastensuojelun tarpeesta tehtiin 173 466, yhtä lasta kohden ilmoituksia oli 1,9 kappaletta. Vuodesta 2018 ovat lastensuojeluilmoitusten kohteena olleiden lasten määrä kasvanut 15 prosenttia. Eniten määrä on kasvanut 13–17- vuotiaiden kohdalla. Huostaanottojen määrä oli laskenut 11 prosenttia, mikä selittynee resurssien vähenemisellä sekä työn lisääntymisellä lastensuojelun osalta.
Nuoret voivat syrjäytyä useista syistä, epäsosiaalinen elämäntyyli, rikollisen elämäntyylin ihannointi ja ajautuminen rikos- ja päihdekierteeseen. Suurin osa ongelmista ja käytöshäiriöistä kuitenkin alkaa jo varhaiskasvatuksen ja alakoulun aikana.
Lasten ja nuorten ongelmiin on päästävä puuttumaan heti, kun ensi oireet alkavat. Muuten ollaan myöhässä. Paukut pitää laittaa sinne, missä niistä on eniten hyötyä. Pelkkä koulukuraattori tai koulupsykologi, joiden puheille osassa kouluista on käsittämättömän vaikea päästä, eivät välttämättä ole riittävät auttavat tahot oirehtivalle nuorelle.
Nyt ongelmana on tiedon kulku eri viranomaisten ja muiden toimijoiden välillä. Varhaiseen puuttumiseen pitää saada mukaan lastensuojelun lisäksi, sosiaalitoimi sekä myöhemmin tarvittaessa poliisi. Lisäksi kaupungeilla ja seurakunnilla on lastensuojelun moniosaajia, joiden ammattitaitoa pitäisi hyödyntää paremmin. Tiedonkulkua pitää saada tehostettua eri toimijoiden välillä.
Opettajien valmiutta tunnistaa rikoksen tunnusmerkit tulisi lisätä. Opettajien olisi hyvä tietää, milloin ja minkälaisista asioista on syytä ilmoittaa viranomaisille. Isot luokkakoot aiheuttavat sen, että syrjäytymisvaarassa tai muuten oireilevan lapsen oireet jäävät havaitsematta ja yksilöllistä opetusta ja huomiota ei välttämättä voida antaa.
Kokonaisrikollisuuden ja nuorten rikollisuuden vähentäminen on tärkeä toimenpide sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Toki pitää muistaa, että hyvin pieni osa nuorista tekee suurimman osan rikoksista. Rikokset ovat muuttuneet tekotavoiltaan raaemmiksi.
Lisäksi on hyvä muistaa, että myös alle 15-vuotiaalle tulee seuraamuksia rikoksen tekemisestä. Hänellä on velvollisuus korvata vahingot, jotka hän on aiheuttanut. Poliisi ilmoittaa alle 18-vuotiaiden tekemistä rikoksista vanhemmille ja lastensuojeluviranomaisille. Poliisilla on myös velvollisuus tutkia, onko joku rikoksentekoon osallinen rikosoikeudellisesti vastuussa.
Varhaiseen käytöshäiriöiden puuttumiseen pitää lisätä määrärahoja. Tutkimukset ovat osoittaneet, että käytöshäiriöt voidaan tunnistaa jo varhaiskasvatuksen yhteydessä. Lasten käytöshäiriöiden tunnistaminen ja ehkäisy, tehokas hoito ja varhainen puuttuminen ovat tuloksellisimpia vakavien ongelmien ehkäisynä.

Facebooktwitterlinkedinmail