Skip to content

Jo yli puolet törkeistä omaisuusrikoksista on ulkomaalaisten tekemiä

Ulkomaalaisten Suomessa tekemien rikosten määrä on jatkanut nousuaan. Syynä tähän on suhteellisen pieni kiinnijäämisriski sekä suhteellisen pienet rangaistukset, ainakin omaisuusrikosten osalta. Rikollisuuden takana on yhä useammin ns. hit and run -tyyppiset rikokset, eli maahan tullaan ainoastaan tekemään rikoksia ja maasta poistutaan saman tien. Törkeiden varkauksien kohdalla ulkomaalaisten tekijöiden osuus on kasvanut. Vuonna 2001 ulkomaalaisten epäiltyjen tekijöiden osuus törkeissä omaisuusrikoksissa oli kymmenen prosenttia, kun se oli vuonna 2012 noussut jo yli 50 prosenttiin.

Haluan vielä tarkentaa, mitä tässä kirjoituksessa tarkoitetaan ulkomaalaisella henkilöllä. Kyse ei ole Suomessa laillisesti asuvista maahanmuuttajista tai muista täällä laillisesti asuvista tai olevista ulkomaalaisista henkilöistä vaan nimenomaan tänne rikoksia tekemään tulleista henkilöistä.

Poliisilla on oikeus käännyttää ulkomaalainen henkilö, josta on vaaraa yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle. Tällöin on yleensä kyseessä henkilö, joka syyllistyy ns. pienempiin rikoksiin kuten järjestyslain tiettyihin rikoksiin, näpistyksiin tai taskuvarkauksiin. Poliisilla on oikeus määrätä Suomessa rikoksiin syyllistynyt, EU:n ulkopuolinen kansalainen maahantulokieltoon. Tämä kielto on maksimissaan voimassa kaksi vuotta. Maahantulokiellon määrääminen ei ole sidottu rikosnimikkeeseen.

Olisiko mahdollista hyödyntää esimerkiksi maahantulokieltoja ja käännyttämisiä tehokkaammin ulkomaalaisten rikoksentekijöiden kohdalla? Rikosperusteisesti esimerkiksi Helsingin ulkomaalaispoliisin käännyttämiä henkilöitä oli vuonna 2012 alle kaksisataa, joista noin puolet oli EU-kansalaisia. Poliisi ei voi määrätä EU-kansalaisille maahantulokieltoa vaan sen tekee Maahanmuuttovirasto. Maahanmuuttoviraston määräämä maahantulokielto voi olla pituudeltaan yhden vuoden tai toistaiseksi voimassa oleva.

Mielestäni maahantulokieltoja tulisi käyttää tehokkaammin. Itse kielto ei estä henkilön maahantuloa, mutta helpottaa viranomaisten valvontaa rikoksiin syyllistyneiden osalta. Maahantulokiellossa olevat henkilöt on helpompi tavoittaa maahan saapuvista henkilöistä kuin pelkästään yrittää profiloida aikaisemmin rikoksiin syyllistyneitä henkilöitä. Lisäksi mielestäni tuomioita määrätessä pitäisi huomioida koventamisperusteena suunnitelmallisuus, jota on helppo perustella sillä, että henkilö on varta vasten tullut Suomeen tekemään rikoksen. Yleensä törkeät omaisuusrikokset on vielä erittäin hyvin suunniteltu ja tiedusteltu sekä tilaustyönä toteutettu. Anastettava omaisuus ja paikat ovat jo tiedossa Suomeen tultaessa.

Tuomioista yleensä. Suomeen laittomasti tullutta henkilöä epäiltiin yli 70 rikoksesta, ja hän sai tuomion 47 eri rikosnimikkeestä. Rikosnimikkeinä oli törkeä varkaus, varkaus, törkeä vahingonteko, varkaus, ampuma-aserikos, vahingonteko… Näistä yhteinen tuomio oli 1,2 vuotta ehdollista vankeutta. Jokainen voi kuvitella, mitä nämä tuomiot viestittävät ulkomaalaisille ammatti- ja taparikollisille. Mielestäni tämänsuuntaiset tuomiot ovat sama kuin ostaisi matkalipun Suomeen tekemään rikoksia.

Facebooktwitterlinkedinmail