Skip to content

Turvallisuusasiantuntijuus

 • Olen vahva ammattilainen turvallisuusasioissa.
 • Edistän Euroopan kokonaisturvallisuuden kehittämistä.
 • Kokemukseni, taitoni ja verkostoni hyödyttävät sekä Suomea että Eurooppaa.

Sisärajatarkastukset

Vapaa liikkuvuus on merkittävä eurooppalainen arvo, jota ei ole syytä heikentää kevyin perustein. Sisärajatarkastukset parantaisivat kuitenkin merkittävästi kansallista turvallisuutta, jolloin voitaisiin systemaattisesti parantaa viranomaisten toimintaedellytyksiä erilaisten haitallisten rajat ylittävien haasteiden torjunnassa. 

EU:n turvapaikkaprosessien ja työperäisen maahanmuuton kehittäminen

EU:n on ensiarvoisen tärkeää rakentaa strategisia kumppanuuksia kolmansien maiden kanssa ja uudistaa turvapaikkamenettelyjään. Euroopan unionin on kehitettävä lainsäädäntöä ja kansainvälisiä sopimuksia niin, että turvapaikanhakuoikeus voidaan rajoittaa välineellistetyn maahanmuuton yhteydessä EU:n ulkorajoilla. On tärkeää tehdä selvä ero välineellistetyn maahanmuuton ja aitojen turvapaikkahakemusten välillä. Suomen on kyettävä itsenäisesti päättämään, keitä se päästää maahan ja millä ehdoilla. EU:n on määriteltävä selkeästi, ettei yksikään meritse saapuva tai välineellistetyin keinoin turvapaikkaa hakeva henkilö saa oleskelulupaa minkään EU-maan alueella. Euroopan unionin on tuettava Suomen rajavalvontaa ja rajavartijoiden toimintaa sekä rajan rakentamista taloudellisesti, sillä se palvelee koko yhteisön etua. EU:n on esiinnyttävä vahvana ja yhtenäisenä toimijana ja vastattava riittävällä voimalla sen ulkorajoilla tapahtuviin vihamielisiin toimiin. Suomi ja Eurooppa hyötyvät työperäisestä maahanmuutosta, jonka kanavia ja mahdollisuuksia tulisi kehittää edelleen. On tärkeää, että prosessit ovat tarpeeksi tehokkaita säilyttääksemme EU-alueen kilpailukyvyn ja elinvoiman. Työperäisen maahanmuuton ja turvapaikanhaun välillä on tehtävä selvä ero, ja laillisten reittien tarjoamia mahdollisuuksia on jatkuvasti parannettava.

EU:n maahanmuuttopaketti

EU:n hyväksymä maahanmuuttopaketti tarjoaa jäsenvaltioille vankan perustan toimia koordinoidusti muuttoliikkeen haasteissa. Paketin käytännön toteutus ja EU:n ulkopolitiikan toimet paljastavat, onko se riittävän tehokas estämään muuttovirtoja EU:n ulkopuolelta ja onko lisätoimenpiteitä tarpeen. Jatkuvan seurannan ja vuoropuhelun merkitys korostuu tässä yhteydessä.

EU:n Turvallisuusunionistrategia 2020-2025 

EU:n turvallisuusunionistrategia keskittyy terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan, kyberturvallisuuden parantamiseen sekä tiedonvaihdon ja tutkimuksen edistämiseen. Strategiassa ei ole otettu huomioon Venäjän sotatoimia tai Kiinan kasvavia vaikutuspyrkimyksiä, mikä tekee strategian päivittämisestä välttämätöntä.

Lasten- ja nuorten tilanne

 • Suomi on verrattain alhaisen rikollisuuden maa, mutta nuorten tekemät rikokset ovat kasvussa
 • Henkirikosten määrä on laskusuunnassa, mikä on myönteinen merkki.
 • Vaikka nuorten tekemien rikosten määrä on kasvanut, Suomi ei ole lähelläkään Euroopan rikollisimpia maita.
 • Suomen tilanne ei ole toivoton, mutta se vaatii jatkuvaa ja määrätietoista työtä nuorten rikollisuuden hillitsemiseksi.
 • On aika ryhtyä toimiin, ei pelkästään puhua. Yhdessä voimme luoda turvallisemman ympäristön kaikille nuorillemme Euroopassa.
 • Järjestäytyneen rikollisuuden rajat ylittävä uhka on lisääntynyt voimakkaasti Euroopassa.
 • Näiden ryhmien monipuoliset toimintamallit ovat vaarallisia koko yhteiskunnalle.
 • Erityisen huolestuttavaa on lasten ja nuorten rekrytointi järjestäytyneeseen rikollisuuteen.
 • Tällaiset tapaukset vaativat välittömiä toimenpiteitä niin turvallisuuden takaamiseksi kuin perimmäisten syiden selvittämiseksi.
 • Varhainen puuttuminen ja nopea rikosten käsittely ovat avainasemassa, jotta nuoret saavat tarvittavan avun ja ymmärtävät tekojensa seuraukset.
Facebooktwitterlinkedinmail