Skip to content

Talous tasapainoon

  • Vastustan yhteisvelkoja.
  • Tuen Suomen taloudellisen itsenäisyyden ja vakauden edistämistä.
  • Vien tärkeää sisäisen turvallisuuden ja reservitoiminnan parhaita käytäntöjä.
  • Korostan yrittäjyyden tukemisen merkitystä.
  • Enemmän innovaatiotukea Suomelle – tuki innovaatioiden määrän ja laadun mukaan ei maan koon mukaan.

Vastustus yhteisveloille

Suomen taloudellisen itsenäisyyden ja vakauden edistäminen on tärkeää, ja tämän vuoksi yhteisvelkojen vastustaminen on keskeistä. Yhteisvelat voivat heikentää kansallista päätösvaltaa talouspolitiikassa.

Yrittäjyyden tuki: Sisäisen turvallisuuden ja reservitoiminnan kehittäminen

Sisäisen turvallisuuden ja reserviläistoiminnan parhaiden käytäntöjen vieminen eteenpäin on olennainen osa taloudellista asiantuntemusta. Turvallisuus ja vakaus ovat perusedellytyksiä taloudelliselle toiminnalle ja yrittäjyydelle. Kun yritykset toimivat turvallisessa ympäristössä, se voi parantaa niiden kykyä keskittyä liiketoimintaan ja innovaatioihin, mikä puolestaan voi edistää niiden kilpailukykyä.

Työllisyyden ja työmarkkinoiden kehittäminen

Työllisyyden parantamiseksi ja työmarkkinoiden joustavuuden lisäämiseksi on ehdotettu käytännön toimenpiteitä. Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun edistäminen on tässä avainasemassa.

Innovaatiotuen lisääminen

Innovaatiotukea tulisi lisätä Suomessa, ja tuki tulisi määrittää innovaatioiden määrän ja laadun, ei maan koon, perusteella.

EU:n sääntelyn keventäminen

EU:n sääntelyä tulisi keventää yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi. Unionin tulisi keskittyä laajempiin kysymyksiin, kuten kokonaisturvallisuuden ja strategisen kilpailukyvyn kehittämiseen.

Riippuvuuden vähentäminen Kiinasta

Euroopan on vähennettävä riippuvuuttaan Kiinasta, vaikka se tarkoittaisi kuluttajille kalliimpia tuotteita. Tämä edellyttää harkittua tasapainoa ihmisoikeuksien puolustamisen ja taloudellisten intressien välillä.

EU:n budjetti ja yhteisvelat

Jäsenmaiden ei tulisi maksaa lisää yhteiseen budjettiin, ja EU:n tulisi välttää uuden yhteisvelan ottamista. Suomen nettomaksuja EU:n budjettiin tulisi alentaa maan taloudellisen tilanteen huomioon ottaen.

EU:n omien varojen kerääminen

EU:n ei tulisi kerätä omia varoja verottamalla, mutta sen tulisi varmistaa jäsenvaltioiden sääntöjen noudattaminen sanktioiden ja sakkojen avulla.

Tekoälyn sääntely

Tekoäly on nykypäivää, ja sen kehitystä tulee seurata ja arvioida EU-tasolla. Sääntelyn tulisi olla tiukkaa, mutta sen ei tulisi estää teknologisen kehityksen mahdollisuuksia.

EU:n finanssipolitiikan kehittäminen

Suuri osa jäsenmaista, Suomi mukaan lukien, rikkoo EU:n finanssipoliittisia sääntöjä. Liian tiukkoja sääntöjä tulee höllentää, ja EU:n finanssipolitiikan sääntöjen kehittämiseen ja yksinkertaistamiseen suhtaudutaan myönteisesti. Joustavampi kehys, joka ottaa huomioon Suomen taloudellisen tilanteen, on tarpeen tulevaisuuden kasvun mahdollistamiseksi.

Suomen haasteet EU-rahoituksen hyödyntämisessä

Suomi on epäonnistunut EU-rahan käyttämisessä julkisiin hankkeisiin. Suomen tulee pyrkiä entistä systemaattisemmin hyödyntämään EU-rahoituksen tarjoamia mahdollisuuksia ja löytää keinoja rahoittaa kansallisesti keskeisiä projekteja. Samalla on tärkeää vähentää rahoitukseen liittyvää säännöstöä ja byrokratiaa.

Kasvu- ja vakaussopimuksen rajojen rikkominen

Jos taloustilanne niin vaatii, Suomen tulee voida rikkoa EU:n kasvu- ja vakaussopimuksessa määriteltyjä rajoja velan määrästä ja budjetin alijäämästä suhteessa BKT:hen. Italia on esimerkki maasta, joka on rikkonut sopimuksen kriteerejä ja joutunut sopeutumaan EU:n finanssipoliittisiin vaatimuksiin, mutta on myös hyötynyt taloudellisesta tuesta.

Suomalaisten työmarkkinoiden vetovoiman parantaminen

Suomen tulisi ottaa mallia Tanskasta ja Ruotsista, jotka ovat parantaneet talouskasvuaan ja ylläpitäneet toimivaa hyvinvointiyhteiskuntaa houkuttelemalla työperäistä maahanmuuttoa ja edistämällä nuorison ja varttuneemman väestön työllistymistä. Suomen työmarkkinoiden vetovoimaa pitää parantaa muihin Euroopan maihin verrattuna.

Pienten suomalaiskuntien ja haja-asutusalueiden elinvoiman edistäminen

EU:n tulee edistää pienten suomalaiskuntien ja haja-asutusalueiden elinvoimaa. Rannikkosuomen ja itärajan turvallisuuden sekä tärkeiden infrastruktuurihankkeiden rahoituksen edistäminen on tärkeää.

EU-tason edunvalvonta ja rahoituksen haku

Kaikkien alueiden tulisi tehdä tiivistä, strategista ja vaikuttavampaa EU-edunvalvontayhteistyötä yhdessä suomalaisten meppien kanssa. EU-aluekehitysrahaston kautta tulee hakea tukea vihreän teknologian kehittämishankkeisiin kuntiin, kaupunkeihin, yrityksiin, kolmansiin sektoreihin, koulutusinstituutioihin, jne.

Facebooktwitterlinkedinmail