Skip to content

Paikalliset näkökulmat

  • Kannatan läheisyysperiaatetta ja kansallista päätöksentekoa.
  • Edistän Suomen erityistarpeiden ja -etujen huomioimista EU-päätöksenteossa.

Europarlamentaarikon tehtävä

Europarlamentaarikon tärkein tehtävä on edistää oman maansa erityispiirteiden ja tarpeiden huomioimista EU-päätöksenteossa.Valitsen ennemmin Suomen edun kuin EU:n kokonaisedun, jos ne ovat vastakkain. Tietyissä kansallisissa asioissa, kuten maa- ja metsätaloudessa, lyijykiellossa tai metsästyksessä, on tärkeää ajaa Suomen etua, vaikka näiden pyrkimykset olisivat ristiriidassa EU:n ilmasto- ja ympäristöpolitiikan kanssa. EU:n tulisi ottaa huomioon jäsenmaiden erityispiirteet päätöksenteossaan. 

Eläinlajien suojelupäätökset kansallisia päätöksiä

Eläinlajien, kuten susien, merimetsojen ja kanadanhanhien, suojelu tulisi olla kansallisia päätöksiä. On epätodennäköistä, että mikään EU-valtio haluaisi vastaanottaa esimerkiksi Suomen suurpetoja.

Ennallistamisasetus

Ennallistamisasetuksen kustannukset ja velvoitteet painottuvat kohtuuttomalla tavalla Suomeen verrattuna muihin maihin. On haasteellista löytää tasapaino taloudellisen kestävyyden ja ympäristönsuojelun välillä.

Yritysten tukeminen

Vaikka valtiontuet yrityksille ovat lähtökohtaisesti kiellettyjä, on olemassa poikkeuksia, kuten Covid-19 pandemian aikana myönnetyt tuet. Euroopan komissio valvoo muita valtiontukia ja vaatii jäsenmaitaan ilmoittamaan uusista tukitoimenpiteistä etukäteen. Tämä järjestelmä toimii hyvin.

Uusien polttomoottoriautojen myyntikielto

EU:n uusi asetus kieltää uusien polttomoottoriautojen myynnin vuodesta 2035 alkaen. Maanpuolustuksen osalta tietyt poikkeustilanteet voivat vaatia joustavuutta, mutta diesel- ja bensiinimoottoreiden käyttö ei ole kiellettyä maanpuolustuksessa.

Facebooktwitterlinkedinmail