Skip to content

Maanpuolustus

KUVA: Mikko Mäntyniemi
  • Maanpuolustus on minulle sydämenasia.
  • Panokseni Euroopan sisäisen ja ulkoisen turvallisuuskeskusteluun on merkittävä.
  • Ottawan ja Reach-asetusta tulee päivittää Suomen erityispiirteet huomioiden.
  • Unionin yhteistä puolustusta tulee kehittää, vaikka useimmat EU-maat ovat Natossa.

Maanpuolustus on minulle sydämen asia. Panokseni Suomen ja Euroopan sisäisen ja ulkoisen turvallisuuskeskusteluun on merkittävä. Ottawan sopimusta ja Reach-asetusta tulee päivittää Suomen erityispiirteet sekä Euroopan muuttunut turvallisuusympäristö huomioiden. Unionin yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa tulee kehittää siitä huolimatta, että useimmat EU-maat ovat Natossa. EU-yhteistyö ei kuitenkaan korvaa Naton roolia sen jäsenvaltioiden yhteisenä puolustusliittona.Suomen, EU:n ja Naton tiivis yhteistyö täydentävät toisiaan. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan päätöksenteko täytyy säilyttää pääsääntöisesti kansallisella tasolla, vaikka EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustussektorin kehittäminen on tärkeää. Sitä pitää kuitenkin kehittää niin, että Eurooppa ei ole riippuvainen Yhdysvaltojen tuesta.

Euroopan yhteinen armeija 

Suomen reserviläisarmeijaan perustuvalla maanpuolustusratkaisulla varmistamme vankan ja uskottavan maanpuolustuksen. Suomella on pitkä maanpuolustusvelvollisuuden perinne, kattava reservi ja hyvä maanpuolustustahto. Suomi on nykyisellään NATO-maa, joten tarvetta toiselle osittain päällekkäiselle monikansalliselle rakenteelle ei ole.

EU-maiden puolustuskapasiteetit eroavat merkittävästi toisistaan, jolloin riskinä on, että Suomen kapasiteetit otettaisiin yhteiseen käyttöön emmekä saisi merkittäviä lisähyötyjä järjestelmästä itsellemme. Kahdenväliset sopimukset Ruotsin, Iso-Britannian ja Yhdysvaltojen kanssa täydentävät NATO-jäsenyyttä riittävässä määrin. On tärkeää, että EU-maat vaihtavat aktiivisesti tietoa puolustukseen liittyvistä kysymyksistä.

Suomen ja Euroopan pitää vahvistaa puolustusteollisuuttaan. Tuotekehitys on pirstaloitumassa, ja puolustusalan toimijat tekevät yhä enemmän yhteistyötä siviilipuolen toimijoiden kanssa. Nyt pitäisi nostaa Euroopan oma tuotanto nopeasti vastaamaan Euroopan omia tarpeita. EU:n on tärkeää olla tukemassa Ukrainaa kaikin mahdollisin keinoin. Sota on koko Euroopan yhteinen. Seuraavaan EU-komissioon pitää saada puolustuskomissaari, joka vastaisi EU:n yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan kuuluvista asioista.

Facebooktwitterlinkedinmail