Skip to content

Kansallinen päätöksenteko

  • Korostan kansallisen päätöksenteon merkitystä.
  • Direktiivit ja muut säädökset sopeutetaan kansalliseen lainsäädäntöömme.
  • Ennakkovaikuttaminen on keskeistä Suomen etujen takaamiseksi Euroopassa.

Maa – ja metsätalous

Maatilayrittäjien tuotannon kannattavuutta ovat heikentäneet korkeat lannoite-, energia- ja rehukustannukset. Tukien kohdentamisessa on otettava huomioon ilmastonmuutos ja taloudelliset muutokset, jotta tilojen lopettamistahtia ei kiihdytetä. Tietyissä kansallisissa kysymyksissä, kuten maa- ja metsätaloudessa, on tärkeää ajaa Suomen etua, vaikka se olisi ristiriidassa EU:n ilmasto- ja ympäristöpolitiikan kanssa. EU:n tulee tukea jäsenmaiden maataloustuottajia nykyistä enemmän, jotta EU:n omaa ruoantuotantoa saadaan lisättyä. Tukien jakautumiseen eri EU-maiden välillä tulisi löytää ratkaisuja, jotka hyödyttävät myös suomalaisia maataloustuottajia.

Koko Suomen asuttuna pitäminen

Koko Suomen asuttuna pitäminen on tärkeää turvallisuuspoliittisista ja taloudellisista syistä. Se varmistaa kulttuuriperinnön ja kansallisen identiteetin siirtymisen tuleville sukupolville, mutta myös yrittäjyyden ja maaseudun elinvoimaisuuden. Kaupungistuminen tarjoaa työllisyysmahdollisuuksia ja palveluita, mutta maaseudun elinvoimaisuus on myös tärkeää.

Europarlamentaarikon tehtävä

Europarlamentaarikon tärkein tehtävä on edistää oman maansa erityispiirteiden ja tarpeiden huomioimista EU-päätöksenteossa.Valitsen ennemmin Suomen edun kuin EU:n kokonaisedun, jos ne ovat vastakkain. Tietyissä kansallisissa asioissa, kuten maa- ja metsätaloudessa, lyijykiellossa tai metsästyksessä, on tärkeää ajaa Suomen etua, vaikka näiden pyrkimykset olisivat ristiriidassa EU:n ilmasto- ja ympäristöpolitiikan kanssa. EU:n tulisi ottaa huomioon jäsenmaiden erityispiirteet päätöksenteossaan. EU:n tulee välttää tarpeettoman yksityiskohtaista sääntelyä ja keventää liiallista sääntelytaakkaa. EU:n olisi parempi keskittyä laajempiin kysymyksiin, kuten kokonaisturvallisuuteen, strategiseen kilpailukykyyn, huoltovarmuuteen ja omavaraisuuteen sekä vihreään siirtymään. Kansallisen päätöksenteon säilyttäminen käytännön asioissa on Suomen etu. 

Eläinlajien suojelupäätösten tulisi olla kansallisia päätöksiä

Eläinlajien, kuten mm. suurpetojen, merimetsojen ja valkoposkihanhien, suojelu tulisi olla kansallisia päätöksiä. 

Ennallistamisasetus

Ennallistamisasetuksen kustannukset ja velvoitteet painottuvat kohtuuttomalla tavalla Suomeen verrattuna muihin maihin. On haasteellista löytää tasapaino taloudellisen kestävyyden ja ympäristönsuojelun välillä.

Yritysten tukeminen

Vaikka valtiontuet yrityksille ovat lähtökohtaisesti kiellettyjä, on olemassa poikkeuksia, kuten Covid-19 pandemian aikana myönnetyt tuet. Euroopan komissio valvoo muita valtiontukia ja vaatii jäsenmaitaan ilmoittamaan uusista tukitoimenpiteistä etukäteen. Tämä järjestelmä toimii hyvin.

Uusien polttomoottoriautojen myyntikielto

EU:n uusi asetus kieltää uusien polttomoottoriautojen myynnin vuodesta 2035 alkaen. Tarkoitus on sinänsä hyvä, mutta aikataulu aivan liian tiukka. Maanpuolustuksen osalta tietyt poikkeustilanteet voivat vaatia joustavuutta, mutta diesel- ja bensiinimoottoreiden käyttö ei ole kiellettyä maanpuolustuksessa.

Facebooktwitterlinkedinmail