Skip to content

Kirjoitus on julkaistu 20.3.2024 Kokoomuksen verkkosivuilla

Suomalainen viranomaisyhteistyö maailman kärkeä – tätä mallia tulee viedä Eurooppaan

Suomessa on useita sisäisen turvallisuuden toimijoita. Tunnetuimpia ovat poliisi, Rajavartiolaitos, Puolustusvoimat, pelastustoimi ja Tulli. Viranomaisyhteistyö on päivittäistä perustyötä, joka ei ole välttämättä näkyvää ulkopuolelle. Poliisin antama virka-apu on viranomaisen toiselle viranomaiselle tai joissakin tapauksissa myös yksityiselle taholle antamaa virka-apua. Virka-apua annetaan siksi, että toinen saa toteutettua tälle kuuluvan oikeutensa tai velvollisuutensa.

Olin vuosia johtamassa näkyvän valvonnan YJT-projektia (yleinen järjestys ja turvallisuus) Helsingissä. Ryöstö- ja väkivaltarikokset saatiin lähes puolittumaan Helsingin ydinkeskustan alueella. Projektiin kuului myös muun muassa maahantulon ja maassaolon edellytysten valvontaa, huumausainekatukaupan, katuprostituution, ravintoloiden työaika- ja sosiaalilainsäädäntöjen, yleisötapahtumien, mielenosoitusten sekä liikenteen raskaankaluston ja ulkomaalaisten ajoneuvojen verotuksen valvontaa. Lisäksi projekti osallistui valtiovierailuihin sekä kansainvälisiin valvontoihin.

Projekti oli vahvasti viranomaisyhteistyökeskeinen. Satamissa toimittiin Tullin ja Rajavartiolaitoksen kanssa vahvassa yhteistyössä. Kansainvälisissä valvonnoissa mukana olivat eri maiden toimivaltaiset viranomaiset, jolloin tiedonkulku eri viranomaisten välillä oli reaaliaikaista ja toimivaa. Usein valvonnat olivat satamakeskeisiä ja niihin liittyivät satamakaupungit. Olen toiminut myös Puolustusvoimien kriisiajan viranomaisyhteistyöharjoituksissa kouluttajana sekä toimivana kenttäjohtajana. Harjoituksissa poliisi johtaa tilannetta ja Puolustusvoimat antaa virka-apua mm. yleisen turvallisuuden ja järjestyksen ylläpitämiseen sekä tiettyihin tarkkailu-, tutkinta- ja kiinniottotilanteisiin. Harjoituksissa simuloidaan tilanteita, jolloin puolustustilalaki (entinen sotalaki) ei ole vielä voimassa.

“Suomessa jokainen viranomainen keskittyy omaan päätehtäväänsä.”


Tehokkaan rikostorjunnan edellytyksenä on viranomaisten välisen tiedonvaihdon nopeus ja aktiivisuus. Nykyään poliisiviranomaisten välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa käydäänkin useilla eri foorumeilla, joista tärkeimpiä ovat Interpol-, Europol- ja Schengen-yhteistyö. Tietopyyntöjen ongelmana on vieläkin jopa osalla EU-maita se, että tietojen saanti kestää kuukausia tai niitä ei saada ollenkaan. Eri maihin sijoitetut poliisiyhdyshenkilöt nopeuttavat tiedonkulkua ja sujuvoittavat yhteistyötä, mutta kaikissa maissa niitä ei ole.

Suomeen on rakennettu kokonaisturvallisuusmalli, jonka mukaan jokainen viranomainen keskittyy omaan päätehtäväänsä, eikä päällekkäisiä tehtäviä ole juurikaan rakennettu. Tuki muille viranomaisille on ikään kuin perusratkaisu poikkeavissa tilanteissa, kuten suuronnettomuuksissa tai häiriötilanteissa. Suomalainen viranomaisyhteistyö on maailman kärkeä, ja tätä mallia tulee viedä Eurooppaan.

Facebooktwitterlinkedinmail